ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ

Αρχική  /   Οι υπηρεσίες μας   /   Εξοικονομώ Αυτονομώ

Νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»:

Η προδημοσίευση του οδηγού εφαρμογής του νέου προγράμματος αναμένεται στα τέλη Ιουνίου, ενώ η πλατφόρμα για την υποδοχή αιτήσεων υπαγωγής θα ανοίξει τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη, θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση στην πλατφόρμα μας.

Συχνές ερωτήσεις για το εξοικονομώ (FAQ)


 •  Γιατί να αποφασίσω την ένταξη μου στο Εξοικονομώ?

     Στόχος του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση και ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στις κατοικίες (αυτόματες συσκευές, διακόπτες για μειωμένη κατανάλωση ρεύματος και νερού κλπ), οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος αυτών στο περιβάλλον σε συνδυασμό με  τη μείωση των δαπανών από τη κατανάλωση ενέργειας. Το σπίτι συμμορφώνεται στις σύγχρονες περιβαλλοντολογικές επιταγές και μεταμορφώνεται σε μια smart, λειτουργική και χρηστική κατοικία.

 

 • Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

     Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2019) και κατά το χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία.

Ειδικά για τις περιπτώσεις που σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς η κατοικία:

α) ενοικιάζεται/ διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση
β) είχε δηλωθεί εντός των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών ως κύρια κατοικία, αλλά όχι το τρέχον φορολογικό έτος
γ) δεν υπήρχε εμπράγματο δικαίωμα επικαρπίας ή πλήρους κυριότητας και έχει αποκτηθεί πρόσφατα, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

 

 • Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες;

     Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Εξαιρούνται οι ημιτελείς κατοικίες, καθώς ως «κατοικίες» νοούνται οι αποπερατωμένες και ήδη ηλεκτροδοτημένες. Στην περίπτωση κτηρίου πολυκατοικίας, επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου κλπ).

   ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 1. Να υφίσταται νόμιμα.
 2. Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 3. Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 4. Να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

 • Ποιες παρεμβάσεις προβλέπονται από το Πρόγραμμα;

     Κάποιες από τις πιο βασικές παρεμβάσεις τις οποίες προβλέπει το Πρόγραμμα είναι οι εξής:

α) Κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμού
β) Θερμομόνωση
γ) Σύστημα θέρμανσης ψύξης
δ) Σύστημα ζεστού νερού χρήσης
ε) Συστήματα αυτονόμησης, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα  αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές), σημεία επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος
στ) Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smarthome)
η) αναβάθμιση ανελκυστήρα και αναβάθμιση φωτισμού (πολυκατοικίες)

 

 • Τι ποσοστό επιδότησης δικαιούμαι;

     Οι επιδοτήσεις διαμορφώνονται με βάση τα δηλωμένα εισοδήματα των ενδιαφερομένων, την ενεργειακή αναβάθμιση που θα επιτευχθεί, καθώς και τον τόπο κατοικίας (επιπλέον επιχορήγηση για λιγνιτικές περιοχές). Επιπλέον, λόγω της ιδιαίτερης συνθήκης της πανδημίας του Covid-19, προβλέπεται ειδική προσαύξηση 10% για όλους.

 

 

Ατομικό Εισόδημα

(€)

Οικογενειακό Εισόδημα

(€)

Βασικό Ποσοστό Επιχ/σης*

COVID-19 premium

Ενεργειακό premium

Μέγιστο Ποσοστό Επιχ/σης

Μέγιστο Ποσ. Επιχ/σης Λιγνιτικές Περιοχές

1

≤ 10.000

≤ 20.000

65%

10%

10%

85%

95%

2

> 10.000 – 20.000

> 20.000 – 30.000

55%

10%

10%

75%

85%

3

> 20.000 – 30.000

> 30.000 – 40.000

50%

10%

10%

70%

80%

4

> 30.000 – 50.000

> 40.000 – 70.000

45%

10%

10%

65%

75%

5

> 50.000 – 90.000

> 70.000 – 120.000

35%

10%

10%

55%

65% • Ποιες είναι οι οικονομικές μου υποχρεώσεις, αν ενταχθώ στο πρόγραμμα;

     Yπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης στο πρόγραμμα και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου, αναβάθμισης δηλαδή κατά τριών κατηγοριών της ενεργειακής κατάστασης της κατοικίας συγκριτικά με την αρχική, ο ενεχόμενος καλείται να πληρώσει το υπόλοιπο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού, ο οποίος δεν καλύπτεται από την επιχορήγηση. Αν για παράδειγμα έχει εγκριθεί προϋπολογισμός των 20.000€ και η επιχορήγηση καλύπτει το 80%, τότε ο ενεχόμενος καλείται να πληρώσει το ποσό των 3000€.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνες μελετών, καλύπτονται εξολοκλήρου από το Πρόγραμμα, μόνο υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

 

 • Με ποιον τρόπο μπορώ να πληρώσω το ποσοστό που μου αναλογεί:

     Για την αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσοστού έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων, ο ενεχόμενος έχει τη δυνατότητα:

α) να πληρώσει με ίδια κεφάλαια
β) να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου με επιδότηση επιτοκίου από το πρόγραμμα σε τράπεζα της επιλογής του.
γ) συνδυασμός των άνωθεν αναφερόμενων τρόπων.