ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Αρχική  /   Οι υπηρεσίες μας   /   Εξοικονομώ

Νέο «Εξοικονομώ 2021»: Πότε προβλέπεται να ξεκινήσει, τα νέα κριτήρια και ποιοι οι δικαιούχοι.

Από 13 Δεκεμβρίου έχει ανοίξει η νέα πλατφόρμα του «Εξοικονομώ 2021», και προβλέπεται να παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου, καταργώντας έτσι την χρονική προτεραιότητα που ίσχυε στον προηγούμενο κύκλο και επιτρέποντας χρονική ευλυγισία στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις θα βαθμολογούνται πλέον βάσει ενεργειακών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, καθώς θα δοθεί προτεραιότητα σε νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα, σε ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες, μακροχρόνια ανέργους και σε νοικοκυριά με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Φυσικά, η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων θα αποτελέσει το σημαντικότερο κριτήριο σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 14%

Τα υπόλοιπα κριτήρια μοριοδότησης αφορούν:

τις βαθμοημέρες θέρμανσης κατά 7%

την παλαιότητα της κατασκευής κατά 3%

ενεργειακή κλάση, βάσει Α ΠΕΑ, κατά 5%

τη μονογονεϊκή οικογένεια κατά 7%

αν υπάρχει ΑΜΕΑ στο νοικοκυριό κατά 7%.

Πολύτεκνοι 7%

Από τις πιο σημαντικές αλλαγές που θα φέρει το καινούργιο πρόγραμμα, εκτός της διαδικασίας αίτησης, είναι οι ακόλουθες:

 • Η κατανομή των κονδυλίων θα γίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομός) και όχι ανά Περιφέρεια όπως γινόταν, ενώ θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις ακόμα και εντός του ίδιου νομού σε επίπεδο δήμου.
 • Ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο περιορίζεται σε μία αίτηση.
 • Καθίσταται υποχρεωτική η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, η οποία επιδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος.
 • Ορίζεται πλαφόν το ποσό των 28.000 ευρώ για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις.
 • Δημιουργείται λίστα επιλαχόντων για τη διασφάλιση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων και αύξηση των δικαιούχων.
 • Δεν θα επιδοτούνται τα φωτοβολταϊκά στέγης διότι ετοιμάζεται ξεχωριστό πρόγραμμα ενεργειακής αυτονομίας των κατοικιών καθώς ούτε οι φορτιστές ηλεκτροκίνησης και μπαταρίες.
 • Σε ό,τι αφορά στις πολυκατοικίες, καταργούνται οι αιτήσεις αποκλειστικά για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, ενώ εξαιρούνται και οι αντικαταστάσεις ανελκυστήρων, καθώς αυτές οι δράσεις θα καλυφθούν από επόμενο επιδοτούμενο πρόγραμμα, που καταρτίζεται ήδη και θα αφορά στην προσβασιμότητα στα κτίρια.

 

 

Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες – Τι θα γίνει με τις πολυκατοικίες

Ωφελούμενοι μπορούν να είναι μόνο όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα στο σπίτι και αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία τους ή σε περίπτωση ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης να δηλώνεται ως κύρια κατοικία από τον χρήστη αυτής. Σε ό,τι αφορά στις αιτήσεις διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες, μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης υποβάλλεται σχετική αίτηση της πολυκατοικίας, από τον εκπρόσωπο των ιδιοκτητών, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο επιτρέπεται μόνον εάν οι επιπλέον της μιας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία. Ωστόσο, ισχύει το όριο σώρευσης επί του συνόλου της επιχορήγησης.

Επιλέξιμες κατοικίες μπορεί να είναι μεμονωμένα διαμερίσματα, οι μονοκατοικίες καθώς και οι πολυκατοικίες, οι οποίες:

- Υφίστανται νόμιμα και δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.

- Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.

- Έχουν καταταχθεί βάσει του A’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (A’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

- Η πολυκατοικία έχει σε ισχύ ΑΦΜ πολυκατοικίας

Να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο)

 

 

Ατομ.Εισ. 

 Οικ. Εισ. 

Ιδιοκατ. 

Δωρεάν παραχ./ενοικ.

 

 

 

≤ 5.000

≤10.000

75%

65%

 

 

 

>5.000   -10.000

>10.000 -20.000

70%

60%

 

 

 

>10.000 -20.000

>20.000 -30.000

55%

45%

 

 

 

>20.000 -30.000

>30.000 -40.000

45%

40%

 

 

 

>30.000

>40.000

40%

40%

 

  Επιχορήγηση Πολυκατοικίας  

 

 

Διαμέρισμα ως μέρος Αίτησης    Πολυκατοικίας


 Όπως οι αιτήσεις μεμονωμένου διαμερίσματος.
 Στις περιπτώσεις  δωρεάν παραχώρησης ή ενοικίασης τα ποσά της επιδότησης  κυμαίνονται από 40% - 65%.

Πρόσθετη επιχορήγηση  (bonus)  αίτησης Πολυκατοικίας ως  Σύνολο

 +10% σε κάθε διαμέρισμα, όταν συμμετέχει το σύνολο της πολυκατοικίας.

 

 Ατομικό Εισόδημα (€) 

 Οικογενειακό Εισόδημα (€) 

 Ιδιοκατοίκηση 

 Δωρεάν παραχ./ενοικ.

 

 

 

≤ 5.000

≤ 10.000

75%

65%

 

 

 

> 5.000 – 10.000

> 10.000 – 20.000

70%

60%

 

 

 

> 10.000 – 20.000

> 20.000 – 30.000

55%

45%

 

 

 

> 20.000 – 30.000

> 30.000 – 40.000

45%

40%

 

 

 

> 30.000

> 40.000

40%

40%

 

                                                               Επιχορήγηση Πολυκατοικίας  

 

 

Διαμέρισμα ως μέρος Αίτησης    Πολυκατοικίας

 Όπως οι αιτήσεις μεμονωμένου διαμερίσματος. Στις περιπτώσεις  δωρεάν παραχώρησης ή ενοικίασης τα ποσά της επιδότησης  κυμαίνονται από 40% - 65%.

Πρόσθετη επιχορήγηση  (bonus)  αίτησης Πολυκατοικίας ως  Σύνολο

 +10% σε κάθε διαμέρισμα, όταν συμμετέχει το σύνολο της πολυκατοικίας.

Νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω»


Νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του έτους, το οποίο θα αφορά νέους ηλικίας 18 έως 39 ετών.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι το σπίτι να είναι ιδιόκτητο και ιδιοκατοικούμενο ή ο νέος να έχει την επικαρπία και να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία Γ΄ ή χαμηλότερη.

Σε ό, τι αφορά στο κομμάτι του «Εξοικονομώ», δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι νέοι με οικογενειακό εισόδημα έως 50.000€. Οι επιδοτήσεις θα κυμαίνονται από 50% έως 90% με ανώτατο όριο τις 25.000€ και το ποσό που απομένει θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί με άτοκο δάνειο.

Ως επιλέξιμες παρεμβάσεις ορίζονται: η αντικατάσταση κουφωμάτων, η εξωτερική θερμομόνωση, τα συστήματα θέρμανσης – ψύξης, τα συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης, οι συσκευές Smart Home  και οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές.

Σε ό,τι αφορά στο κομμάτι του «Ανακαινίζω», δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι νέοι με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€.  Όριο δαπάνης είναι τα 10.000€ με ενιαίο ποσοστό επιδότησης 30% για όλους (3.000€). Το ποσό που απομένει μπορεί να χρηματοδοτηθεί με χαμηλότοκο δάνειο έως 7.000€.

 

Ως παρεμβάσεις αναβάθμισης ορίζονται: η ανακαίνιση χωρών μπάνιου και ειδών υγιεινής, η ανακαίνιση χώρων κουζίνας, η αντικατάσταση πόρτας εισόδου, η αντικατάσταση και επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, η αντικατάσταση και επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων, η αντικατάσταση επιφανειών πατωμάτων και τα επιχρίσματα και οι επισκευές δομικών στοιχείων.

Συχνές ερωτήσεις για το εξοικονομώ (FAQ)

 

 •  Γιατί να αποφασίσω την ένταξη μου στο Εξοικονομώ?

     Στόχος του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση και ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στις κατοικίες (αυτόματες συσκευές, διακόπτες για μειωμένη κατανάλωση ρεύματος και νερού κλπ), οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος αυτών στο περιβάλλον σε συνδυασμό με  τη μείωση των δαπανών από τη κατανάλωση ενέργειας. Το σπίτι συμμορφώνεται στις σύγχρονες περιβαλλοντολογικές επιταγές και μεταμορφώνεται σε μια smart, λειτουργική και χρηστική κατοικία.

 

 • Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

     Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2019) και κατά το χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία.

Ειδικά για τις περιπτώσεις που σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς η κατοικία:

α) ενοικιάζεται/ διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση
β) είχε δηλωθεί εντός των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών ως κύρια κατοικία, αλλά όχι το τρέχον φορολογικό έτος
γ) δεν υπήρχε εμπράγματο δικαίωμα επικαρπίας ή πλήρους κυριότητας και έχει αποκτηθεί πρόσφατα, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

 

 • Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες;

     Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Εξαιρούνται οι ημιτελείς κατοικίες, καθώς ως «κατοικίες» νοούνται οι αποπερατωμένες και ήδη ηλεκτροδοτημένες. Στην περίπτωση κτηρίου πολυκατοικίας, επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου κλπ).

   ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 1. Να υφίσταται νόμιμα.
 2. Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 3. Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 4. Να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

 

 • Ποιες παρεμβάσεις προβλέπονται από το Πρόγραμμα;

     Κάποιες από τις πιο βασικές παρεμβάσεις τις οποίες προβλέπει το Πρόγραμμα είναι οι εξής:

α) Κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμού
β) Θερμομόνωση
γ) Σύστημα θέρμανσης ψύξης
δ) Σύστημα ζεστού νερού χρήσης
ε) Συστήματα αυτονόμησης, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα  αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές), σημεία επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος
στ) Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smarthome)
η) αναβάθμιση ανελκυστήρα και αναβάθμιση φωτισμού (πολυκατοικίες)

 

 • Τι ποσοστό επιδότησης δικαιούμαι;

     Οι επιδοτήσεις διαμορφώνονται με βάση τα δηλωμένα εισοδήματα των ενδιαφερομένων, την ενεργειακή αναβάθμιση που θα επιτευχθεί, καθώς και τον τόπο κατοικίας (επιπλέον επιχορήγηση για λιγνιτικές περιοχές). Επιπλέον, λόγω της ιδιαίτερης συνθήκης της πανδημίας του Covid-19, προβλέπεται ειδική προσαύξηση 10% για όλους.

  

Επιπλέον επιδότηση με τη δυνατότητα για άτοκο τραπεζικό δανεισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής. Συνεχίζει να υφίσταται υπό το ίδιο πλαίσιο και διαδικασίες που ίσχυε για τους προηγούμενους κύκλους.

 • Ποιες είναι οι οικονομικές μου υποχρεώσεις, αν ενταχθώ στο πρόγραμμα;

     Yπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης στο πρόγραμμα και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου, αναβάθμισης δηλαδή κατά τριών κατηγοριών της ενεργειακής κατάστασης της κατοικίας συγκριτικά με την αρχική, ο ενεχόμενος καλείται να πληρώσει το υπόλοιπο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού, ο οποίος δεν καλύπτεται από την επιχορήγηση. Αν για παράδειγμα έχει εγκριθεί προϋπολογισμός των 20.000€ και η επιχορήγηση καλύπτει το 80%, τότε ο ενεχόμενος καλείται να πληρώσει το ποσό των 3000€.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνες μελετών, καλύπτονται εξολοκλήρου από το Πρόγραμμα, μόνο υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

 • Με ποιον τρόπο μπορώ να πληρώσω το ποσοστό που μου αναλογεί:

     Για την αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσοστού έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων, ο ενεχόμενος έχει τη δυνατότητα:

α) να πληρώσει με ίδια κεφάλαια
β) να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου με επιδότηση επιτοκίου από το πρόγραμμα σε τράπεζα της επιλογής του.
γ) συνδυασμός των άνωθεν αναφερόμενων τρόπων.