ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.

Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης σε επιλέξιμη κατοικία, ο αιτών θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας.

Για την υπαγωγή στο σκέλος «Ανακαινίζω», ο αιτών θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό 100%.

*Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 300.000σύμφωνα με τη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9).

**Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μόνο για το «Ανακαινίζω», ενώ η συμμετοχή στο«Εξοικονομώ» αποτελεί προϋπόθεση για την αίτηση υπαγωγής στο «Ανακαινίζω».

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

«Εξοικονομώ»

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, με ΦΠΑ, ανά αίτηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) το γινόμενο του 1,00 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

β) το γινόμενο του 220 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9

γ) τις 22.500 €

«Ανακαινίζω»

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανακαίνισης, με ΦΠΑ, ανά αίτηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) το γινόμενο του 75 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9

β) τις 10.000 €

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

«Εξοικονομώ»

«Ανακαινίζω»

Το ποσοστό επιχορήγησης σκέλος «Ανακαινίζω» είναι οριζόντια για όλους 30%.

 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων καλύπτεται:

Α) με Ίδια Κεφάλαια

Β) με δυνατότητα δανειακής σύμβασης, είτε για το ποσό που θα επιλέξουν είτε για το ποσό που θα τους εγκριθεί από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό,

Γ) με συνδυασμό των παραπάνω

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

«Εξοικονομώ»

1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
4. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ
6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
7. SMARTHOME
8. OIKIAKEΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

 

 

 

 

«Ανακαινίζω»

1. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ
2. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
3. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ
4. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ
5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

 


Print   Email